Muntgewicht 8 zilveren Spaanse reaal

Gevonden door Eric Aerts

eric16

Materiaal: ?

Afmetingen: 18/18 mm

Dikte: 10 mm

Gewicht: 26 gr

De blokbeeldenaar van het muntgewicht voor 8 zilveren Spaanse reaal is gebaseerd op de beeldenaar van de munt
De blokbeeldenaar toont een parelkrans met daarbinnen een gespreide pijlenbundel van 5 pijlen met links daarvan de letter S en rechts de letter R die staan voor Spaanse reaal

Vereiste massa tot 1728: 27,46 gram

Gedetermineerd op facebook

Advertenties

Frankrijk: 1 liard

Gevonden door Romain Giberke Vancraeyenest

 

Serie: 1643~1715 – Louis XIV

Materiaal: koper

Diameter: 21,08 mm

Gewicht: 3,6 gram

Voorzijde: Gekroonde buste naar rechts. Tekst:  L•XIIII•ROY•DE ( zon met stralen)
FR•ET•DE NAV ( jaar ) 1693 – 1698

Voorzijde: LIARD •D E• FRANCE boven (muntteken) E tussen embleem (trois fleurs-de-lis)

Slagplaats: E = Tours

Referentie

Lodewijk XIV van Frankrijk

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit van Kleef 1696

Gevonden door Eric Aerts

 

Materiaal: koper

Diameter: 17mm

Gewicht: 2 gram

Voorzijde: DVC CLIV IAE (jaartal) in twee regels omgeven door versieringen.

Keerzijde: gekroond wapen van Kleef, vastgehouden door 2 leeuwen. Onder het wapen is een versiering aangebracht.

Wapen van Kleef Afbeeldingsresultaat voor wapen van kleef

Munt onder Friedrich II von Brandenburg, hertog van Kleef 1688-1701.

Referentie

Lit: dM.10 – Schön 8

Gedetermineerd door Eric Aerts

Oord van Maastricht 1614

Gevonden door Eric Aerts

 

Materiaal: koper

Diameter: 25mm

Gewicht:2 gram

Voorzijde: Gekroond Spaans wapenschild tussen twee sterren. Tekst:  ALBERTVS. ET. ELISABET. D:G. (of variant), dit is voluit: Albertus et Elisabeth Dei gratia en betekent: Albertus en Elisabeth, bij Gods gratie (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Wapen van Maastricht (ster) gelegen op een gekroond en scheef geplaatst stokkenkruis. Onder aan het schildje hangt het teken van de orde van het gulden vlies en aan weerszijden staat het jaartal. Tekst: (ster) ARCHIDVCES. AVST. DVCES. BVRG. ET. B (of variant), dit is voluit: Archiduces Austria duces Burgundie et Brabant. Dit betekent: aartshertogen van Oostenrijk, hertogen van Bourgondië en Brabant.

Op de Maastrichtse koperen munten van Albertus en Isabella komen 2 verschillende wapenschilden voor:

Wapen 1:

1 = Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
3 = Leeuw van Brabant.

Wapen 2:

1 = Hongarije (3 dwarsbalken).
2 = Bohemen (Leeuw).
3 = Castilië (Kasteel).
4 = Leon (Leeuw met gouden kroon).
5 = Sicilië (Bestaat uit de 4 rode palen van Aragon en de adelaar van Hohenstaufen).
6 = Portugal (5 blauwe schildjes in een rand van 7 gouden kasteeltjes).
7 = Oostenrijk (Zilveren faas).
8 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
9 = Valois (3 Lelies).
10 = Brabant (Gouden leeuw).
11 = Vlaanderen (Zwarte leeuw).
12 = Tirol (Rode adelaar).

Slagplaats: Maastricht

Muntmeester: Adam Dries alias Driesch (7 januari 1611 aangesteld ) 1611 – 1616

Muntteken: Ster ( Normaal is de ster van Maastricht zo geplaatst dat 1 punt omhoog wijst en de ster als het ware staat op 2 punten )

Slagaantal: Periode 7 januari 1611 t/m 21 juni 1614 ca. 6.421.312 stuks. Periode 21 juni 1614 t/m 13 april 1616 ca. 4.513.536 stuks.

Referentie

Lit: GH.298 – PW 9311 – AvK.22

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

 

Bezemstuiver Friesland 1619

Gevonden door Philip De Busscher

Materiaal: zilver 333 / 1000

Diameter: 22 mm

Gewicht ( uitgifte 1,32 gr ): 1,06 gr

Voorzijde: Bladerkrans met daarin in drie regels:  FRI / SIA / 1619

Keerzijde:  Bladerkrans met daarin een pijlenbundel met 7 pijlen. Aan weerszijden daarvan: 1 / S ( De pijlenbundel met zeven pijlen, staat voor de zeven provincies van Holland. )

Slagplaats: Leeuwarden

Muntmeester: Jurriaan van Vierssen 1616 – 1643

Oplage: 50.000

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Heilighangertje 17e eeuw

Gevonden door Mario Raeymaekers

 

Materiaal: ?

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Aan de voorkant de stigmatisering van Sint-Franciscus. Sint-Franciscus – waarnaar de huidige paus zich noemt – ontvangt de wonden van Christus, vandaar de vijf stralen naar zijn handen, zijn voeten en zijn borst. Voor hem zit iemand die hem iets aanbiedt. Op de achterkant Onze-Lieve-Vrouw met het kindje Jezus met links en rechts een geknielde engel met een kaars

Gedetermineerd door Rombout Nijssen en de periode door John Kuipers