Schelling/Escalin Philips IV 1625 Antwerpen

Gevonden door Joeri Wauters

 

 

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 29 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw met zwaard en schild. Tekst: PHIL.IIII.D.G.HISP.ET INDIAR.REX. Voluit: PHIL.IIII.Dei.Gratia.HISPaniarum.ET.INDIARum.REX. Wat wil zeggen: Philips IIII bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika)

Keerzijde:  Spaans wapen op Bourgondisch kruis. Tekst: AR CHID.AVS. DVX.BVRG.BR.Zc. Voluit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRabantiae Z. Wat wil zeggen: Aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië (en) Brabant enz.

Slagplaats: Antwerpen ( handje )

Slagaantal: 1.091.966

Filips IV van Spanje

Lit: Vanhoudt I 446 – Vanhoudt II 648.AN

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Advertenties

Schelling Karel II 1700

Gevonden door Joeri Wauters

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 24 mm

Gewicht ( uitgifte ): 5,26 gr

Voorzijde:  Klimmende leeuw naar links met zwaard en ovaal schild. Tekst: CAROLVS.II.D.G.HISPANIAR.ET.INDIA.REX Voluit is dit: CAROLVS.II.Dei.Gratia.HISPANIARum.ET.INDIARum.REX wat betekent: Karel II bij de gratie gods koning van Spanje en van Indië (Latijns Amerika)

Keerzijde: Spaans wapen op Bourgondisch kruis (dit is eigenlijk geen kruis, maar naar vier kanten wegspringende vonken van een vuurijzer). Tekst: ARCHID.AVST.DVX.BVRG.BRAB. Z Voluit is dit: ARCHIDux.AVSTriae.DVX.BVRGundiae.BRABantiae.Z  wat betekent: Aartshertog van Oostenrijk hertog van Bourgondië (en) Brabant enzovoorts

Vermoedelijke slagplaats: Antwerpen ( handje ? )

Slagplaatsen, Munttekens en Jaartallen:
Antwerpen, Handje, 1698 – 1699 – 1700
Brugge, Lelie, 1698 – 1700

Scannen0033.jpg

Lit: Vanhoudt I 497; nieuwe Vanhoudt 717 – AN of BG

Karel II

Gedetermineerd door rimidi op DVVL

 

12 Mariengrosch of 1/3 Thaler 1671, Graaf Moritz von Bentheim-Tecklenburg 1623-1674

Gevonden door Patrick De Crom

 

Materiaal: zilver

Diameter ( uitgifte ): 30 mm

Gewicht: ?

Voorzijde:  Gekroond wapenschild van Tecklenburg met in het hartschild een pauw. Tekst: *MAVRITZ ·C·I·B·TEC·StET·L·D·I·R·W·HL·A·H

Tekst begint met MAUR of MAVRITZ ( deze dus met MAVRITZ )

Keerzijde: *VON FEINEM SILBER* 1671 met centraal *XII* MARIEN GROS ***

Slagplaats: Kirchstapel

Moritz

Lit: KM# 81

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit Gelderland 1690

Gevonden door Mark Volleberg

 

Materiaal: koper

Diameter: 19 mm

Gewicht: 1,65 gr

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin de tekst .D. GEL RIÆ in drie regels en daaronder het jaartal. Dit is voluit: ducatus Gelriæ, en betekent: hertogdom Gelderland.

Keerzijde: Gekroond wapen van Gelderland ( II ). Tekst: .IN. DEO. SP. NOS. (of variant). Dit is voluit: in Deo spes nostra, en betekent: onze hoop in de Heer.

I  : Onversierd wapen met oogjes aan de rand.
II :
Wapen met versierde rand, onderkant is rond.
    III: Wapen met versierde rand, onderkant loopt uit in puntje.

Wapen van Gelderland 

Muntmeester: Johan van Brienen 1690 – 1695

Muntmeesterteken: eenhoorn, komt niet op de duiten voor

Slagplaats: Harderwijk

Referentie

Lit: V.19.2 – PW 1009/1010

Gedetermineerd door Mark Volleberg

 

Duit Friesland 1626

Gevonden door Mark Volleberg

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,69 gr

Voorzijde: Een tulpkrans met daarin de tekst FRI SIA in twee regels, daaronder het jaartal.

De normale tulpkrans op de exemplaren uit de periode 1626-1629 is die met boven, onder, rechts en links een rozet

1: Tulpkrans met twee bollen links en rechts en een rozet boven en onder.
De tulpen lopen richting de twee bollen.

2:
Tulpkrans met twee bollen links en rechts en een rozet boven en onder.
De tulpen lopen richting de rozetten.

3:
Tulpkrans met twee bollen links en rechts en een rozet boven en onder.
De tulpkrans loopt rechtsom door.

4:
Tulpkrans met rozetten links, rechts, boven en onder.
De tulpkrans loopt links om door.

5:
Tulpkrans met rozetten links, rechts, boven en onder.
De tulpkrans loopt rechtsom door.
    6: Tulpkrans met twee bollen links en rechts een een rozet boven en onder.
De tulpkrans loopt rechtsom door.

Keerzijde:  Gekroond wapen van Friesland met twee gaande leeuwen boven elkaar. Het wapen heeft geen versieringen meer, is aan de onderzijde ronder en heeft aan de bovenzijde twee instulpingen

Wapen van Friesland Afbeeldingsresultaat voor wapen van friesland

Muntmeester: Jurriaen (ook Gregorius genaamd) van Vierssen 1616 – 1643

Muntmeesterteken:  leeuwtje

Slagplaats: Leeuwarden

Referentie

Lit: V.131.5 – AvdW.35-40 – PW 6006

Gedetermineerd door Mark Volleberg

 

Duit Groningen en Ommelanden 1692

Gevonden door Mark Volleberg

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 2,05 gr

Voorzijde: GRON. ET.OML in twee regels met daaronder het jaartal. Dit betekent: Groningen en Ommelanden.

Keerzijde: Gekroond wapenschild van de Groninger Ommelanden, aan weerszijden van het wapen zit nu geen versiering meer.

Het wapen (3) zoals we dat aantreffen op de munten uit de provinciale muntperiode te Groningen en Harderwijk, is samengesteld uit de wapens van de Ommelanden en de stad Groningen. Het wapen van Groningen is de Duitse rijksadelaar met op zijn borst het stadswapentje van Groningen.

Muntmeester: Assuerus Vosdinck 1688 – 1692

Muntmeesterteken:  Hondje (niet gebruikt op de duiten).

Slagplaats: Groningen

Bijzonderheden: R is dubbel geslagen. Lijkt op een reparatie van de stempel.
Door wapen loopt een breukspoor van de stempel was.

Referentie

Lit: V.183.3 – PW 8003

Gedetermineerd door Mark Volleberg