Duit: Reckheim 17e eeuw

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Een tulpenkrans, daarin FRI CIR met daaronder het jaartal 1621.  De tekst lijkt op de provincienaam van Friesland zoals deze voorkomt op de duiten. In werkelijkheid is het een zeer sterke afkorting van de naam en titels van keizer Ferdinand en de naam van het graafschap Reckheim.

Keerzijde: Een ongekroond wapenschild dat sterk lijkt op dat van Friesland. Boven en aan weerszijden van het wapen krulversieringen en aan de onderzijde puntjes.

Datum: 1621

Slagplaats: Reckheim

Info: Dit type is waarschijnlijk de meest voorkomende vervalsing van Reckheim samen met de imitaties van Utrecht. Het is een zeer bedrieglijke imitatie van de duiten van Friesland. In de meeste gevallen komt de tekst FRI / CIR voor en in een enkel geval FRI / SA.

Referentie

Lit: PL. 352-396 – DM. 135-137/214A-F – PW R60.1 – V.132.4/6

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Advertenties

Gigot ( duit ): Brugge 1700

Gevonden door K de Baere

Materiaal: koper

Diameter: 16 mm

Gewicht: 0,8 gr

Voorzijde: Schuin geplaatst stokkenkruis welke door een gekroond vuurijzer is heen gestoken. Aan het vuurijzer hangt de keten van de orde van het gulden vlies. Tekst: (Lelie) CAR – OL. II. D.G – HISP. ET – INDIARVM – REX (of variant). Voluit: Carolus II Dei gratia Hispaniarum et Indiarum rex, en betekent: Karel II, bij Gods gratie koning van Spanje en de Indiën (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond wapenschild met twee kwartieren en een hartschild, jaartal naast de kroon. Tekst: ARCHID. AVST. DVX. BVRG. CO. FLAN. . (of variant). Voluit: archidux Austria dux Burgundie comes Flandrie, en betekent: aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië en graaf van Vlaanderen.

1 = Oostenrijk (Zilveren faas).
2 = Bourgondië (3 schuine balken in blauw en goud).
3 = Wapen van Brabant (Gouden leeuw).

Muntmeesterteken: lelie

Muntmeester: Willem Galle ( 1700 – 1702 )

Slagplaats: Brugge

Referentie

Lit: GH.357 – AvK.119

Gedetermineerd door Eric Aerts

Hongarije: denar Ferdinand II 1624

Gevonden door Luc Pansters

Materiaal: zilver 438 / 1000

Diameter: 12 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Half gebogen Hongaars schild met staven en dubbel kruis, muntteken P P aan beiden kanten. In het midden van het schild een kleiner Oostenrijks wapen. Tekst: FER · II · D · G · R · I · S · A · G · H · B · R · Voluit: Ferdinandus II. Dei Gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae Rex
P P

Keerzijde: Gekroonde Madonna met kind in haar linkerarm, scepter in de rechterhand, zittend op een halve maan. Tekst: PATRO · HVNG · 1624 ·

Muntteken: PP

Keizer Ferdinand II

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Bart Verheyen

Oord: Sede Vacante 1688

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: ca 3 gr

Voorzijde: Borstbeeld van Sint Lambertus naar links met mijter, het borstbeeld onderbreekt de tekst. Tekst: S. LAMBERT. – PATRO. LEOD (of variant). Voluit: sanctus Lambertus patronus Leodiensis, wat betekent: sint Lambertus, schutspatroon van Luik.

Keerzijde: Met bonnet gekroond wapenschild, in het schild het wapen van Bouillon. De bonnet boven het wapen doorbreekt de tekst niet. Tekst: (Rozetje ❀) DEC. ET. CAP. LEOD. SEDE. VACANTE (of variant). Voluit: decanus et capli Leodiensis sede vacante wat betekent: decaan en kapittel van Luik, zetel vacant.

 

Wapen van Bouillon 

Info: Geslagen in opdracht van het kapittel van Luik tijdens de periode dat de bisschopszetel vacant was.

Referentie

Lit: de Chestret 650 – Dengis 1119

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning: Zeeland 1648 – 1671

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koper

Diameter: 30,5 mm

Gewicht: 4,78 gr

Voorzijde: Vrouwe Justitia met in de rechterhand een zwaard en in de linkerhand een balans. Tekst: * Toren * (Middelburg) met tekst: SUUM CUIQUE TRIBUERE M DC LVI

Keerzijde: Rekentafel bekleed met een doek met aan de rechterkant een inktpot met rechtopstaande veer, en links een toonbank met 2 rijen tellers, in het midden een open boek met daarop de tekst: REKEN CAMER VAN ZELANDT. Boven de tafel het wapen van Zeeland. Tekst: *DISCITE IUSTITIAM MONITI*

Aanmaakplaats: Middelburg

filip3-800

Lit: Mitchiner volume II nr 2650 tem 2652; Dugniolle 4097 en Feuardent 15092

Gedetermineerd door Michel Krijgsman

Prinsaartsbisdom Salzburg: noodgeld ‘ klippe ‘ 1603

Gevonden door Edie Penders

Materiaal: zilver

Afmetingen: 14 mm / 14 mm

Gewicht: 2,61 gr

Voorzijde: Wapen van het Prinsaartsbisdom Salzburg binnen een patroon

Wappen Erzbistum Salzburg.png

Keerzijde: Familiewapen in een patroon tussen het jaartal 6 / 03 ( 1603 )

Wolf Dietrich von Raitenau

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook