Heilighangertje: 17e eeuw

Gevonden door Mario Raeymaekers

 

 

Materiaal: ?

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Aan de voorkant de stigmatisering van Sint-Franciscus. Sint-Franciscus – waarnaar de huidige paus zich noemt – ontvangt de wonden van Christus, vandaar de vijf stralen naar zijn handen, zijn voeten en zijn borst. Voor hem zit iemand die hem iets aanbiedt. Op de achterkant Onze-Lieve-Vrouw met het kindje Jezus met links en rechts een geknielde engel met een kaars

Gedetermineerd door Rombout Nijssen en de periode door John Kuipers

Advertenties

Overijssel: rijderschelling van 6 stuiver 1691

Gevonden door Chielens Laurens

 

 

 

 

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 30 mm

Gewicht: 4,73

Voorzijde: Gekroond provinciewapen. Gesplitste waardeaanduidingen ter weerszijden van het wapen 6 / S. Jaartal 1691 tussen de fleurons van de kroon. Tekst: MO.NO.ARGEN.ORD.TRANS

Keerzijde: Geharnaste ridder met sjerp om, en met geheven zwaard in de rechterhand,
gezeten op een naar rechts galopperend paard. Tekst: CONCORDIA.RES.PARVAE.CRESCVNT.

Muntmeesterteken:  Rozet ( meerdere varianten bekend )

Muntmeester:  Dirk van Romondt sr. 1675-1702

Muntheer: Provincie Overijsel

Slagplaats: Kampen

Lit: Verkade 142.5; JC van der Wis Overijssel 2.38.96.

Gedermineerd door Paul Callewaert

Gigot ( duit ): Gronsveld z.j.

Gevonden door Eric Aerts

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: FSRI CABI G (of variant). Dit is een zeer sterke afkorting van de naam en titels van Jan Frans van Bronckhorst en de muntplaats. Voluit kan bedoeld zijn: Franciscus, sacra Romani Imperi comes ad Bronckhorst in Gronsvelt, en kan betekenen: Frans van Bronckhorst, graaf van Gronsveld in het heilige roomse rijk.

Keerzijde: Gekroond wapenschild, al dan niet met versieringen, met in het schild twee naar elkaar toe gewende leeuwen (imitatie Gelderland).

Wapen Gronsveld ( imitatie Gelderland ) 

Muntmeesters: Peter van Bossenhoven:  1560-1564

Herman Leibert : 1615 – ?

Johan Hauser: 1656 – 1658

Slagplaats: in het graafschap zelf op het kasteel Gronsveld

Het voormalige graafschap Gronsveld is gelegen aan de rechteroever van de Maas in de gemeente Eijsden, een paar kilometer boven Maastricht. De munten van Gronsveld werden geslagen in het graafschap zelf op het kasteel Gronsveld. Een hoeve in de buurt had nog lange tijd daarna de naam Muntenhof.

 

 

Referentie

Lit: Lucas 150-152 – PW 9128

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit: Zutphen 1687

Gevonden door Eric Aerts

 

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht:  2 gr

Voorzijde: Een vierbogige versiering (vierpas) met daarin de tekst CIV ZVTPHA NIA (of variant) in drie regels. Dit is voluit: civitas Zutphania, en betekent: stad Zutphen.

Keerzijde: Gekroond stadswapen, vastgehouden door twee leeuwen. De laatste twee cijfers van het jaartal staan tussen de kroon boven het wapen of onder het wapenschild.

Wapen van Zutphen Afbeeldingsresultaat voor stadswapen zutphen

Op de duiten zonder jaar (ca. 1604-1605) komt als wapen een staande Gelderse leeuw voor die soms wel en soms geen kroontje draagt. In de periode 1687-1692 wordt er een gekroond en horizontaal gedeeld wapenschild afgebeeld met in het bovenste kwartier een Gelderse leeuw en het onderste een ankerkruis. Dit wapenschild wordt vastgehouden door 2 leeuwen.

Muntmeester: Herman van Baijen 1686 – 1692

“Net als Deventer en Nijmegen leek het ook Zutphen wel winstgevender om weer munten te gaan slaan in plaats van de jaarlijkse compensatie van 2000 gulden te ontvangen. Het munthuis werd ingericht in een huis op de Niewstad bij het gasthuis. Herman van Baijen werd als muntmeester aangenomen en Johan Sluyter als stempelsnijder. Geslagen werden in deze periode: leeuwendaalders, daalders van 30 stuiver, florijnen van 28 stuiver, drieguldenstukken, guldens, tienstuiverstukken, ruiterschellingen en koperen duiten. In 1692 werd het munthuis na onderhandelingen echter toch weer gesloten en ditmaal voorgoed”

Het was dus strikt gesproken Zutphens muntrecht, maar de muntsoorten waren door de Staten voorgeschrevn. Het is dus de vraag, of dit stadsgeld genoemd mag worden.. de meeste stadsbesturen hadden anno 1687 hun zelfstandig muntrecht al lang opgegeven voor die 2000 guldens afkoopsom, Zutphen dus niet, tot 1692.. Strikt gesproken is dit dus Zuphens geld. Maar deze munt (duit) is evenals de andere munten geslagen naar voorschrift van de Staten. Zutphen kon zich niet permitteren, om echte Zutphense munten uit te brengen, zoals Albus en Witpenning. Het enige wat dit een “munt van Zutphen” maakt, is de vermelding van de naam “Zutphania”.

Referentie

Lit: V.27.6 – BvB.25/25A/25B/25Bbis – Purmer 1903

Gedetermineerd door Eric Aerts

Riemhanger

Gevonden door Romain ‘ Giberke ‘ Vancraeyenest

 

Materiaal: brons

Afmetingen: 60 mm / 26 mm

Gewicht: 14 gr

Na het fragment nog eens goed bekeken te hebben denk ik dat het een riemhanger is         ( = door middel van eleminatie ).
Om een mantelhaak te zijn moet er symmetrie inzitten en dat is hier duidelijk niet ( het ontbrekende deel zou dan dezelfde vorm moeten hebben als het nog bewaarde deel ).
Ik zie een half zittende (naakte) vrouw en bij het dragen moet die verticaal te zien zijn anders heeft het decoratieve element geen zin.
Ik denk dus dat het een riemhanger is waarvan hier de gordelhaak aan de ene kant en het oog aan de andere kant afgebroken zijn.

Gedetermineerd door Roel ( Kokroel )

Rekenpenning: Overwinning van de Spanjaarden op de Nederlandse vloot bij het suikerrijke Brazilië. Philips IV 1631

Gevonden de Phillip De Busscher

 

 

Materiaal: koperlegering

Diameter: 28 mm

Gewicht: 4,9 gr

Philips IV

Gedetermineerd door Paul Callewaert

philips-iv-800

philips-iv-1-800

Gedetermineerd door Paul Callewaert