Zegelstempel 17e – 18e eeuw

Gevonden door ?

Materiaal: ?

Afmetingen: 30 mm / 22 mm

Gewicht: 13 gr

Met handelaarsmerk. De initialen van de handelaar staan in het hart.

Referentie

Gedetermineerd door Kris Didden

Advertenties

Zweden: 1 Daler Silvermynt 1718 ( noodmunt )

Gevonden door Gj Bras

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,3 gr

Voorzijde: Gehelmde strijder met opgeheven zwaard en scepter staande naar links, voor een leeuw, het jaartal 1718 in de afsnede. Tekst: FLINK OCH FÄRDIG

Keerzijde: Versiering binnen twee cirkels, centraal in drie regels I. DALER S.M

Karel XII van Zweden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Jan Ooms en Eric Aerts

Muntgewicht voor 1 Louis type Mirliton ( 1723 – 1725 )

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: messing

Afmetingen: 16 mm / 15 mm

Gewicht: 6,3 gr

Maker: Jacobus Franciscus Neuts ( werkzaam van 1748 / 1749 – 1785 – )

Initialen: I N

Voorzijde: 1 Louis

Keerzijde: parels  ster hand

brynckminator1.1.1

Referentie

Gedetermineerd door Dirk Desmet

Schelling Brugge: 1752

Gevonden door Pieter Slootmaekers

Materiaal: zilver 582 / 1000

Diameter: 24,2 mm

Gewicht: 3,95 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met geheven zwaard, steunend op een wapenschild. Tekst: MAR.TH.D.G.R.JMP.G.HUN.BOH.R. voluit:  Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex, wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde: Gekroond wapenschild. Tekst: ARCH.AUS.DUX. 1752 BURG.BRAB.C.FL. voluit:  Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriæ, wat wil zeggen:  Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Muntteken: leeuwtje

Slagplaats: Brugge

Referentie

Maria-Theresia

Lit: Nieuwe VH 821 BG

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit Holland 1739

Gevonden door Dirk Michiels

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: . roos . daaronder HOL LAN DIA. in drie regels en het jaartal 1739

Keerzijde:  Een leeuw naar links in een gesloten Hollandse tuin. De leeuw heeft met zijn klauwen een speer vast met op de punt de zogenaamde vrijheidshoed.

Muntmeester: Otto Buck 1731 – 1756

Muntteken: roos

Slagplaats: Dordrecht

Referentie

Lit: V.57.6 – PW 2007

Gedetermineed door Eric Aerts

Duit Utrecht 1783

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: STAD UTRECHT met daaronder jaartal 1785 met Arabische 1.

Keerzijde: Stadswapen van Utrecht met kroon, het wapen en de kroon worden vastgehouden door twee leeuwen. Onder het wapen loopt een dubbele streep met daaronder een plattere versiering met brede (grote) schelp. In het kwartier linksonder een fijne arcering van verticale lijnen. Dit is om de kleur rood (keel) aan te geven in de heraldiek. De kroon boven het wapen heeft een naar achter doorlopende band.

Stadswapen Utrecht Afbeeldingsresultaat voor stadswapen utrecht

In de 17e eeuw wordt de versiering heel verschillend ingevuld, er komen dan als versiering vlammen (4), puntjes/streepjes, horizontale arcering (5) en verticale arcering (6) voor. In de 18e eeuw wordt het wat uniformer en is het wapen vrijwel altijd verticaal gearceerd.

Muntmeester: Johan Sebastiaan van Naamen 1782 – 1797

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: V.116.6 – Pietersen 43F – PW 5114

Gedetermineerd door Marco Sanders