Gesp: type dubbele lus 18e eeuw – 19e eeuw

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

jp2.1 jp2

Materiaal: koperlegering

Hoogte: 85 mm

Breedte onder: 50 mm

Breedte boven: 77 mm

Vermoedelijk is dit een huisvlijt, uitgesneden uit een koperplaat. Meer kan ik er niet over vertellen, nog nooit gezien. Aan de vorm en de grote zou ik hem 18e- 19e eeuw dateren.

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Rekenpenning Neurenberg, Franse stijl, “Lodewijk XV”, Michael Leykauff, ca. 1724 – 1768

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koperlegering

Diameter: 18,3 mm

Gewicht: 0,68 gr

Voorzijde: Buste van de vorst met diadeem naar rechts. Tekst: LVD . XV . D . G . FR . REX

Keerzijde: Paar gekroonde gotische letters L en drie lelies in het veld. Tekst: MICHAEL . LEICHKAVF . RECH . PFE

filip-800

Lit: M. Mitchiner Volume I, blz. 522, No. 1858

Gedetermineerd door Jan Ooms

Bulla: Paus Clemens XII ( Lorenzo Corsini ) 1730 – 1740

Gevonden door Jean – pierre Schoutens

Materiaal: lood

Diameter: 35 mm – 39 mm

Gewicht: 46 gr

Voorzijde: Binnen een gladde buitenrand de naar elkaar toekijkende hoofden van twee heiligen. Links de H. Paulus en rechts de H. Petrus. Boven de hoofden, de letters S.P / S.P wat staat voor Paulus en Petrus. De beide heilige, zijn gescheiden door een langbenig kruis. De uiteinden van het kruis, zijn gespleten.

Keerzijde: Binnen een gladde buitenrand, in vier regels: CLE / MENS /  PAPA  /  XII .Voluit: Clemens Papa Patria XII wat wil zeggen: Paus Clemens XII

Datering: 1730 – 1740

Aanmaakplaats: Pauselijke Staten – Rome

De Pauselijke documenten , bullen ge

De Pauselijke documenten , bullen genaamd, worden in de pauselijke kanselarij voorzien van een zegel. Dit zegel dat meestal van lood was gemaakt kwam ook voor in zilver en goud. De zegel werd samen met een touw koord aan het kerkelijk document bevestigd.
Pauselijke zegels van lood waren al in gebruik tijdens de pontificatie ( ambtsbekleding ) van Paus Agapitos ( 535-536 ).
Mogelijks waren Bullae al voor die tijd in gebruik, maar dan vervaardigd uit was.
Pauselijke boodschappen vanuit het Vaticaan voorzien van een Bulla waren bestemd voor kerken, bisschoppen en kloosters.
De vroege bulla laat allen de Pausnaam zien ( Hadrianus ) en de letters PaPa. Later afgekort naar PP ( Papa patria )
In de middeleeuwen priester van het vaderland geheten.
Tijdens de pontificatie van paus Gregorius VII ( 1073-1085 ) verandert de Bulla.
De hoofden van de apostelen Petrus en Paulus verschijnen op de Bulla. Paulus links en Petrus rechts geflankeerd door de het woord SPASPE.
Dit is een afkorting van Sanctus Paulus Apostulus Sanctus Petrus Episcopus.
Wat wil zeggen: Heilige apostel Paulus en Heilige bisschop Petrus.
Paus Urbanus II ( 1088-1099 ) maakte er een andere versie van en laat de hoofden van de apostelen weg. Hiervoor in de plaats komen alleen hun namen. Enkele jaren later is de Bulla weer voorzien van de Heilige apostel hoofden en gaat deze uitvoering door tot circa 1850.
Ongeveer 750 jaar hebben de hoofden van de twee apostelen deel uitgemaakt van de Bulla.
De letters SS op een bulla staan voor subscripsit.
Wat wil zeggen: ” heeft ondertekend ”

Paus Clemens XII

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert