Kruisje: Benedictus van Nursia 17e eeuw – 18e eeuw

Gevonden door Erik Cuppens

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 20 mm / 27 mm

Gewicht: 1,56 gr

Voorzijde: Centraal kruis van Benedictus. Tekst: CSSML, voluit: Crux Sacra Sit Mihi Lux, wat betekent: Moge het heilig kruis voor mij een licht zijn. NDSMD, voluit: Non Draco Sit Mihi Dux, wat betekent: Laat niet de draak mijn gids zijn. In de hoeken C S P B: Crux Sancti Patris Benedici. Randtekst: VRSNSMV en SMQLIVB en betekend Vade retro Satana! Nunquam suade mihi vana! Sunt mala quae libas. Ipse venena bibas. (Ga weg Satan Stel mij niet aan je zondige dingen bloot – de drank die u aanbiedt is kwaadaardig drink dat vergif zelf). Bovenaan: IHS wat betekend: In Hoc Signo – of Iesus Hominum Salvator – Jezus Redder der Mensen

benedictus

Keerzijde: Centraal Heilige Benedictus van Nursia met daaronder CRUX S P BENED (crux sancti patri Benedicti – kruis van de heilige Vader benedictus). De overige letters op het kruis: links, rechts en onder boven zijn afkortingen van een gebed van de heilige Zacharias: + Z(elus Domus) + D(eus Deus)I(n Manus Tuas)A(nte Coelum) + B(omum est)I(nclina cor)Z(elavi super) + S(alus tua)A(byssus)/B(eatus vir) + Z(elus Honorus) + H(aeccine reddis)G(utturi Meo)/F(aclae fune) + B(eate vir)/F(actus est)R(espoce in me)S(alis mea ).

Opmerking: In werkelijkheid is het een mix van twee heiligen.

Referentie

Referentie

Lit: Unschuldige Nachrichten von alten und neuen theologischen Sachen, Büchern, Urkunden (etc.) 1713

Gedetermineerd door Grot Marmot

 

Holland: 10 stuiver 1748

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: zilver

Diameter: 28,5 mm

Gewicht: 5,15 gr

Voorzijde: Nederlandse maagd met vrijheidshoed en speer leunend op een bijbel die op een altaar staat. Tekst: HAC NITIMVR HANC TVEMVR.

Keerzijde: Gekroond provinciewapen tussen X en ST. Tekst: MO:ARG:ORD:FÆD:BELG:HOLL: Gesplitst jaartal 17 / 48 boven de kroon.

Slagplaats: Dordrecht

Referentie

Lit: Delm. 1198; V. 54.2; CNM 2.28.107 ; HNPM 66

Gedetermineerd door Eric Aerts

Zeeland: 1/8 zilveren dukaat of ‘ Pietje ‘ 1773

Gevonden door Dirk Michiels

Materiaal: zilver 583 / 1000

Diameter: 22mm

Gewicht: 3,13 gr

Voorzijde: Geharnaste ridder met geschouderd zwaard in de rechterhand en in de linkerhand het provinciewapen van Zeeland voor zich staande houdend. Tekst:  MON . NO . ARG . PRO . CONFŒ . BELG . COM . ZEL. Voluit: moneta nova argentea provinciarum confoederatarum belgicarum comitatus zelandiae. Wat betekent: Nieuwe zilveren munt van het graafschap Zeeland van de Verenigde Nederlandse Provinciën.

Keerzijde: Gekroond en met bloemornamenten versierd Generaliteitswapen. Tekst: 1773 CONCORDIA . RES . PARVÆ . CRESCUNT. Wat betekent: Door eendracht groeien kleine zaken; eendracht maakt macht.

Muntmeester: Martinus Holtzhey jr. 1764 – 1788

Muntteken: Dubbel gekanteelde burcht 

Slagplaats: Middelburg

Slagplaats: Middelburg

Referentie

Lit: Verkade 87,4; JC van der Wis, Zeeland 2.49.55; Delmonte goud 902
Gedetermineerd oor Eric Aerts

Duit: Utrecht 1786

Gevonden door Bart Aerts

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 2,52 gr

Voorzijde: STAD UTRECHT met daaronder jaartal 1786 met Arabische 1.

Keerzijde: Stadswapen van Utrecht met kroon, het wapen en de kroon worden vastgehouden door twee leeuwen. Onder het wapen loopt een dubbele streep met daaronder een plattere versiering met brede (grote) schelp. In het kwartier linksonder een fijne arcering van verticale lijnen. Dit is om de kleur rood (keel) aan te geven in de heraldiek. De kroon boven het wapen heeft een naar achter doorlopende band.

 Afbeeldingsresultaat voor stadswapen utrecht

Stadswapen Utrecht

In de 17e eeuw wordt de versiering heel verschillend ingevuld, er komen dan als versiering vlammen (4), puntjes/streepjes, horizontale arcering (5) en verticale arcering (6) voor. In de 18e eeuw wordt het wat uniformer en is het wapen vrijwel altijd verticaal gearceerd.

Muntmeester: Johan Sebastiaan van Naamen 1782 – 1797

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: V.116.6 – Pietersen 43F – PW 5114

Gedetermineerd door Eric Aerts

Rekenpenning Neurenberg, Engelse stijl, ” Queen Anne “, Iohann Konrad Hoger, ca. 1705 -1714.

Gevonden door Filip Behiels

Materiaal: koperlegering

Diameter: 18,4 mm

Gewicht: 0,63 gr

Voorzijde: Buste van de vorstin naar links. Tekst: ANNA. D . G . ANG . S . F . E . H . REGINA (of variant)

Keerzijde: Vier gekroonde wapenschildjes van Engeland, Ierland, Schotland en Frankrijk in een kruis om een centrale ster. Tussen de wapens steeds twee gekruiste letters C. Tekst: IOH. CONRAD . HOGER . RECH . PFN . COUNTERS (of variant)

Opmerking: Niet beschreven, maar bekend ontwerp van andere rekenpenningmeesters zoals Dietzel, Weidinger en Lauffer.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Heilighangertje: O.L.V. van Duffel – Perwijs of O.L.V. van Goede Wil 18e eeuw

Gevonden door Erik Cuppens

Materiaal: zilver

Afmetingen: 20 mm / ? mm

Gewicht: ?

Voorzijde: OLV vrouw van Duffel – Perwijs of OLV van Goede Wil op een staak, de letters DP staan voor Duffel –  Perwijs

Keerzijde: De Heilige Familie: centraal de figuren van Maria, kindje Jezus en Jozef. Bovenaan een duif die de Heilige Geest voorstelt.

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door John Kuipers