Duit: Gelderland 1720

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: In drie regels * D * GEL RIÆ met daaronder het jaartal 1720 en het ( mmt ). Tekst voluit: ducatus Gelriæ wat betekent: hertogdom Gelderland.

Keerzijde: Gekroond wapen van Gelderland. Tekst: IN. DEO. .SP. NOS. Voluit: in Deo spes nostra wat betekent: onze hoop in de Heer.

Wapen van Gelderland

Muntmeesterteken: kraanvogel

Muntmeester: Coenraad Hendrik Cramer ( 1714 – 1724 )

Slagplaats: Harderwijk

Referentie

Lit: V.19.4 – PW 1012

Gedetermineerd door Marco Sanders

Advertenties

Rekenpenning Neurenberg, Franse stijl. Lodewijk XV, Michael Leykauff, ca. 1724 – 1768

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koperlegering

Diameter: 18 mm

Gewicht: 0,56 gr

Voorzijde: Buste Lodewijk XV naar rechts. Tekst: LUD . XV . D . G . FR . NAU .

Keerzijde: Zeilschip varend naar links. Tekst: DURCH . GLUCK . UND . FLEIS. In afsnede: RE (ML) PF.

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 523, No.1861-1862.

Gedetermineerd door Jan Ooms

Zegelstempel: 18e eeuw

Gevonden door Filip Behiels

Filip2.2

Materiaal: zilver

Hoogte: 17 mm

Afmetingen stempelvlak: 18 mm / 15 mm

Gewicht: 5,33 gr

Het gaat om een cachet naar aanleiding van een verloving ( liefdesstempeltje ).
Van een kasteelheer Gillis Dons (DG) Dons Gillis.
Deze heer was wel getrouwd,met Jacqueline De Winnendaele, maar mogelijk was hij eerder verloofd geweest, of had hij een klein(zoon) met dezelfde naam.
Het feit dat het een zilveren stempel is geeft toch aan dat de drager een zeer vermogend moet geweest zijn .
GILLIS DONS was kasteelheer van Lovendegem.

Gedetermineerd door Kris Didden

Jülich – Berg: ½ stuber 1786

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 27 mm

Gewicht: 6,6 gr

Voorzijde: Monogram van Carl Theodor. Tekst: CT GULICH UND BERGISCHE LAND MUNZ

Keerzijde: In vier regels *½* STUBER 1785 P·R

Muntmeesterteken: PR ( Peter Rüdesheim 1785-1804 )

Karel Theodoor van Beieren

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

Brussel: 10 oord Jozef II 1789

Gevonden door Ronny Servaes

Materiaal: zilver 417 / 1000

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: Bourgondisch kruis. Tekst: IOS·II·D·G·R·IMP·S·A·G·HI·HUN·BOH·R·1789 Voluit: Josephus II Dei Gratia Romanorum Imperator Salus Augusto Germaniae Hierusalae Hungariae Bohemiae Rex. Wat betekent: Jozef II bij de gratie gods Rooms keizer en Gezondheid van Augustus Duitsland koning van Jeruzalem (een titel zonder reële macht) Hongarije en Bohemen

Keerzijde: Gekroond wapen van Habsburg- Lotharingen in een keten van de Orde van het Gulden Vlies. Tekst: ARCH·AUS·D·BURGLOTH·BRAB·C·FLA·.Voluit: ARCHiduc.AUStriae.Dux.BURGundiae/LOTHaringae.BRABantiae.Comitis.FLAndriae. Wat betekent: Aartshertog van Oostenrijk, hertog van Bourgondië, Lotharingen Brabant en graaf van Vlaanderen.

Graveur: Théodore Van Berckel

Muntteken: engelenhoofdje 

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 224.977

Keizer Jozef II

Referentie

Lit: nieuwe Vanhoudt 855

Gedetermineerd door Ronny Servaes

 

 

Duit: Utrecht 1754

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter: 21 mm

Gewicht: 2,84 gr

Voorzijde: In drie regels STAD UTRECHT  1754 met Romeinse I.

Keerzijde: Stadswapen van Utrecht met kroon, het wapen en de kroon worden vastgehouden door twee leeuwen. Onder het wapen loopt een dunne streep met daaronder een versiering met smalle (kleine) schelp. In het kwartier linksonder een grove arcering van verticale lijnen. Dit is om de kleur rood (keel) aan te geven in de heraldiek.

 Afbeeldingsresultaat voor stadswapen utrecht

Wapen van Utrecht

In de 17e eeuw wordt de versiering heel verschillend ingevuld, er komen dan als versiering vlammen (4), puntjes/streepjes, horizontale arcering (5) en verticale arcering (6) voor. In de 18e eeuw wordt het wat uniformer en is het wapen vrijwel altijd verticaal gearceerd.

Muntmeester: Johan Ernst Novisadi ( 1738 – 1761 )

Muntmeesterteken: Er zijn op de koperen munten van de stad Utrecht geen muntmeestertekens gebruikt.

Slagplaats: Utrecht

Referentie

Lit: V.116.6 – Pietersen 43A – PW 5111

Gedetermineerd door Marco Sanders