Liard van Joseph Clemens van Beieren z.j.

Gevonden door Mark Boeckhout

z.j. 1694 – 1723

Materiaal: koper

Diameter ( gemeten ): 25 mm

Gewicht: ( gewogen ) 3,90 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst: IOSEPH. CLEM. D. G. ARC. COL (of variant). Dit is voluit: Josephus Celemens dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Joseph Clemens, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

Keerzijde: In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Tekst:  (Rozetje) EP. ET. PRI. LEO. DVX. BVL. M. F. C. L. H (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Slagplaats: Luik

Door Jean Luc Dengis wordt dit type gezien als het eerste type van Joseph Clemens van Beieren.

Jozef Clemens van Beieren

Referentie

Lit: Chestret 664 – Dengis 1138

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Pruisen: 1/24 Thaler 1782

Gevonden door Ron Vd Broek

 

 

 

Materiaal: zilver 222 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 19,48 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2,22 gr

Voorzijde: Gekroond monogram FR met aan beide zijden het jaartal 17 / 82

Keerzijde: In Vier regels ✱ 24 ✱  EINEN  THALER  A

Slagplaats: A = Berlijn

Slagaantal:  6.041.462

Afbeeldingsresultaat voor 1/24 Thaler 1782

Frederik II van Pruisen

Referentie

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Frankrijk: 10 sols of 1/12 ecu 1719

Gevonden door Yves Rutten

yves rutten-800

 

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter: 18 mm

Gewicht: 1,77 gr

Voorzijde:  Borstbeeld van de toen 9-jarige Lodewijk XV naar rechts. Tekst:  LVD.XV.D.G.FR. / ET.NAV.REX

Keerzijde: Gekroond wapenschild van Frankrijk en Navarra, geflankeerd door X en S. Tekst: .SIT.NOMEN.DOMINI./W/BENEDICTVM.♦1719

Ontwerper:  N. Röettiers

Slagplaats: W = Lille ( “W” staat ondersteboven t o v de rest van de legende ).

Slagaantal: 631.350

Lodewijk XV

Referentie

Lit : Dupl 1662; C. 2106; L658; Dr 537

Gedetermineerd door rimidi