Duit Overijssel 1766

Gevonden door Luc Van der Linden

luc

Materiaal: koper

Diameter: 22 mm

Gewicht: 1,70 gr

Voorzijde: Muntmeesterteken Adelaar tussen twee rozetten. Daaronder OVER YSSEL 1766. Onder het jaartal staat een klein borstbeeldje van Prins Willem V met lauwertakjes omgeven.

Keerzijde: Gekroond wapen van Overijssel, hierin staat een klauwende leeuw met op de achtergrond een golvende lijn wat de rivier de IJssel moet voorstellen.Tekst: VIGILATE ET ORATE Dit betekent: waakt en bid. ( Op deze munt helaas niet meer zichtbaar )

Wapen van Overijsel Afbeeldingsresultaat voor wapen van overijssel

Muntmeester: Nicolaas Wonneman van 1763 – 1809

Muntmeesterteken: adelaar

Muntplaats: Kampen van 1710 – 1809

Referentie

Lit: V.145.5 – PW 7010

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Duit Zeelandia 1794

Gevonden door Luc Van der Linden

luc

Materiaal: koper

Diameter: 21 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Een cirkel van streepjes met daarin een burchtje tussen twee stervormige rozetten en daaronder ZEE LAN DIA in drie regels en het jaartal. ( Op deze munt niks meer te zien, amper het jaartal )

Keerzijde:  Een gekroond wapenschild met leeuw in de golven..Tekst:  LUCTOR ET EMERGO (of variant). Dit betekent: ik worstel en kom boven.

Wapen van Zeeland Afbeeldingsresultaat voor wapen van zeeland

Muntmeester: Petronella Holtzhey-Slob met Johan Lod. Molter 1788 – 1799

Referentie

Lit: V.96.6 – PW 4013

Gedetermineerd door Luc Van der Linden

Muntgewicht 8 zilveren Spaanse reaal

Gevonden door Eric Aerts

eric16

Materiaal: ?

Afmetingen: 18/18 mm

Dikte: 10 mm

Gewicht: 26 gr

De blokbeeldenaar van het muntgewicht voor 8 zilveren Spaanse reaal is gebaseerd op de beeldenaar van de munt
De blokbeeldenaar toont een parelkrans met daarbinnen een gespreide pijlenbundel van 5 pijlen met links daarvan de letter S en rechts de letter R die staan voor Spaanse reaal

Vereiste massa tot 1728: 27,46 gram

Gedetermineerd op facebook

Plaket Johan Theodoor van Beieren, 1752

Gevonden door Mike Creemers

 

Materiaal: zilver

Diameter: 21 mm

Gewicht: 2,26 gr

Voorzijde:  Wapenschild van Johan Theodoor in een cartouche gelegen op een kromstaf en een zwaard erboven een bisschoppelijke bonnet. Tekst:  I.THEOD*CAR.D.G.BAV.D. 1752;  Jan Theodoor Kardinaal bij de gratie gods hertog van Beieren.

Keerzijde: Ovaal wapenschild in een cartouche van het prinsbisdom, Bouillon, Franchimont, Loon en Horn met dat van Luik in het midden. Tekst:  EP.ET.PRIN.L.DUX.B.M.F.C.L.H ; bisschop en prins van Luik hertog van Bouillon markies van Franchimont graaf van Loon en Horn

Wapenschild van het prinsbisdom Luik, met de schilden van: Bouillon, Franchimont, Luik, Loon en Hoorn

Slagplaats: Luik

Johan Theodoor van Beieren

Lit: VH G1356

Gedetermineerd door rimidi

 

14 oorden of plaket 1762 Maria Theresia

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: zilver 535 / 1000

Diameter: 21,69 mm

Gewicht: 2,12 gr

Voorzijde: Gekroond Bourgondisch kruis, aan weerszijden de gespitste waardeaanduiding X IV, engelenkopje onderaan.. Tekst: MAR.THERES.D:G.R.IMP.GERM.HUNG.BOH.R: (de legende loopt door op de keerzijde.)

Keerzijde: Dubbelkoppige gekroonde adelaar. Tekst: ARCH·AUST·DUX·BURG·BRAB·COM·FL· 1762. Voluit: Maria Theresia Dei gratia Romanorum imperatrix, Germania, Hungaria, Bohemia regina, archidux Austria, dux Burgundie. Wat wil zeggen: Maria Theresia, bij Gods gratie Roomse keizerin, koningin van Duitsland, Hongarije en Bohemen, Aartshertogin van Oostenrijk en hertogin van Bourgondië.

Ontwerper: Jacques Roëttiers

Muntteken:  = Brussel

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 589,696

Maria-Theresia

Referentie

Lit: De Witte 1131; Vanhoudt J 29

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

XII Heller Reichs Stadt Achen 1791

Gevonden door Eric Aerts

 

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 4,4 gr

Voorzijde:  Binnen een parelcirkel in 5 regels de tekst: XII /  HELLER /  REICHS / STADT /
ACHEN  / ( barokke versiering ).

Keerzijde: Binnen een parelcirkel een adelaar naar links kijkend met gespreide vleugels en aan beide zijde het jaartal 17 / 91

Muntmeester:  Johan Kohl ‘ Op slechts enkele stukken kunnen zijn initialen I K worden teruggevonden. ‘

Slagplaats: Aken

Slagaantal: ?

Met dank aan http://www.egmp-vzw.be/ voor onderstaande PDF

Muntkl93A

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts