Schelling ( escalin ) of 12 Sols Johan Theodoor van Beieren 1752

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: zilver

Diameter ( uitgifte ):  variabel 23,6 – 24,3 mm

Gewicht ( uitgifte ): 4,16 gr

Voorzijde: Gekwartierd wapenschild (Bouillon, Horne, Franchimomt, Loon, hartschild Beieren), gedekt door een bisschopsmuts op een gekruiste kromstaf ( bisschoppelijke, kerkelijke macht ) en zwaard ( prinselijke, wereldlijke macht ). Gesplitst jaartal ter weerszijden van het wapenschild 17 / 52 Tekst: J.THEOD.CAR.D.G.BAV.DVX
Voluit: Johannes.Theodorvs.Cardinal.Dei:Gratia.Bavariae.Dvx – Wat wil zeggen: Johan Theodoor kardinaal bij de gratie gods hertog van Beieren.

   

Wapens van Bouillon, Horne, Franchimomt en Loon

 Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Hartschild: wapen van Beieren

Keerzijde: Klimmende leeuw met geheven zwaard en schild waarop het perron van Luik, gedekt door een bisschopsmuts ( Luik ). Tekst: EP.ET.PR.LEO.DVX.B.M.F.C.L.H. Voluit: Episcopvs.ET.Princeps.Leodium.DVX.Bullionum.Markies.Franchimontum.Comes.Loon.Hornum. Wat wil zeggen: Bisschop en prins van Luik hertog van Bouillon markies van Franchimont graaf van Loon en Horne.

Johan Theodoor van Beieren

Lit: Vanhoudt G 1355; Dengis 1172; de Chestret 683.

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW

Advertenties

Schelling van 24 oorden Oostenrijkse Nederlanden, Maria Theresia (1740-1780), jaartal 1750

Gevonden door Rudi van den Kieboom

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 24 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met geheven zwaard, steunend op een wapenschild. Tekst: MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R. voluit:  Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex, wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde: Gekroond wapenschild. Tekst: ARCH.AUS.DUX. 1750 BURG.BRAB.C.FL. voluit:  Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriæ, wat wil zeggen:  Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Slagplaats: Antwerpen

Muntteken: handje

Maria-Theresia

Lit: Vh J 17

Gedetermineerd door Paul Callewaert

 

Gigot ( duit ) Gronsveld z.j.

Gevonden door Eric Aerts

 

Materiaal: koper

Diameter: 20 mm

Gewicht: 2 gr

Voorzijde: FSRI CABI G (of variant). Dit is een zeer sterke afkorting van de naam en titels van Jan Frans van Bronckhorst en de muntplaats. Voluit kan bedoeld zijn: Franciscus, sacra Romani Imperi comes ad Bronckhorst in Gronsvelt, en kan betekenen: Frans van Bronckhorst, graaf van Gronsveld in het heilige roomse rijk.

Keerzijde: Gekroond wapenschild, al dan niet met versieringen, met in het schild twee naar elkaar toe gewende leeuwen (imitatie Gelderland).

Wapen Gronsveld ( imitatie Gelderland ) 

Muntmeesters: Peter van Bossenhoven:  1560-1564

Herman Leibert : 1615 – ?

Johan Hauser: 1656 – 1658

Slagplaats: in het graafschap zelf op het kasteel Gronsveld

Het voormalige graafschap Gronsveld is gelegen aan de rechteroever van de Maas in de gemeente Eijsden, een paar kilometer boven Maastricht. De munten van Gronsveld werden geslagen in het graafschap zelf op het kasteel Gronsveld. Een hoeve in de buurt had nog lange tijd daarna de naam Muntenhof.

 

Referentie

Lit: Lucas 150-152 – PW 9128

Gedetermineerd door Eric Aerts

Liard Maximiliaan II Emanuel van Beieren

Gevonden door Tex Vandeweek

 

 

Materiaal: koper

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Borstbeeld van Maximiliaan Emanuel naar links met krulpruik, onder het borstbeeld het muntteken leeuwtje. Tekst: MAX. EMA. D. G. – S. ROM. IMP. ELE (of variant). Dit is voluit: Maximiliaan Emanuel Dei gratia sacra Romanorum imperi electus, en betekent: Maximiliaan Emanuel, bij Gods gratie verkozen in het heilige Roomse rijk (de tekst gaat op de keerzijde verder).

Keerzijde: Gekroond monogram van de ineengestrengelde letters M en E, aan weerszijden van de kroon de cijfers van het jaartal. Tekst: DVX. BAVARI. BRABANT C. FLAND. c. (of variant). Dit is voluit: dux Bavaria et Brabant et comes Flandrie, en betekent: hertog van Beieren en Brabant en graaf van Vlaanderen

Maximiliaan II Emanuel van Beieren

Gedetermineerd door Tex Vandeweek

1 Liard Lodewijk XV 1773 ( W )

Romain Vancraeyenest

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 21 mm

Gewicht: 3.06

Voorzijde: Buste naar rechts. Tekst: FRANC.ET. W NAVARR.REX 1773

Keerzijde: Gekroond wapen. Tekst:  LUDOV.XV D.GRATIA

Ontwerper: Joseph Charles Röettiers

Muntmeesterteken: Chevron ( David Francois Lepage 1755 – 1773 )

Muntteken: W ( Lille )

Slagaantal: 731.025

 

Lodewijk XV van Frankrijk

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Liard Johan Theodoor van Beieren 1744

Romain Vancraeyenest

 

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld INGEBOGEN wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst:  I. THEODORVS. D. G. BAV. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, bij Gods gratie hertog van Beieren.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde: In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal. Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H. ( of variant ) Dit is voluit: episcus et princeps Leodiensis dux Bulloniensusmarchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Nouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne

   

Geslagen op de voet van 1 Luikse patard of sol = 1 Brabantse liard

Het wapenschild op de voorzijde kan verschillend uitgevoerd zijn.

Johan Theodoor van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 686 – Dengis 1162

Gedetermineerd door Eric Aerts