Liard Johan Theodoor van Beieren 1745

Gevonden door Marco Sanders

 

 

 

 

Materiaal: koper

Diameter: 23 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld INGEBOGEN wapenschild gelegen op een schuin kruis gemaakt van een staf en een degen. De bonnet boven het wapen onderbreekt de tekst. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Tekst:  I. THEODORVS. D. G. BAV. D (of variant). Dit is voluit: Johannus Theodorus dei gratia Bavaria dux. Dit betekent: Johann Theodor, bij Gods gratie hertog van Beieren.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde: In het centrum een met bonnet gekroond wapenschildje met daarin het perron van Luik. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). Het bovenste wapen onderbreekt de tekst. In de vlakken van het door de de wapenschildjes gevormde kruis staan de cijfers van het jaartal. Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. DVX. B. M. F. C. L. H. ( of variant ) Dit is voluit: episcus et princeps Leodiensis dux Bulloniensusmarchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Nouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Geslagen op de voet van 1 Luikse patard of sol = 1 Brabantse liard

Het wapenschild op de voorzijde kan verschillend uitgevoerd zijn.

Afbeeldingsresultaat voor liard 1745

Referentie

Lit: de Chestret 686 – Dengis 1162

Johan Theodoor van Beieren

Gedetermineerd door Eric Aerts

Advertenties

Liard van Joseph Clemens van Beieren 1723

Gevonden door Werner Crols

Materiaal: koper

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Met bonnet gekroond en gevierendeeld ingebogen wapenschild waarbij de bonnet de tekst onderbreekt. In kwartier 1 en 4 het wapen van Palatinat (leeuw) en in kwartier 2 en 3 het wapen van Beieren (ruiten). Aan weerszijden van het wapenschild de cijfers van het jaartal. Tekst: IOSEPH. CLEM. D. G. ARC. COL. (of variant). Dit is voluit: Josephus Celemens dei gratia archiepiscopus Colonia. Dit betekent: Joseph Clemens, bij Gods gratie aartsbisschop van Keulen.

Afbeeldingsresultaat voor wapen van palatinat en beieren

Keerzijde: In het centrum een wapenschildje met daarin het perron van Luik, het wapenschildje is gelegen op een schuin kruis gevormd door een degen en een staf. Om dit wapenschildje zijn in een kruisvorm vier andere wapenschildjes geplaatst. Dit zijn de wapens van Loon (boven), Franchimont (rechts), Horne (onder) en Bouillon (links). De wapenschildjes zijn nu van een andere uitvoering dan op het vorige type. Tekst: EP. ET. PRIN. LEO. / DVX. BVL. M. F. C. L. H. (of variant). Dit is voluit: episcopus et princeps Leodiensis dux Bulloniensis marchionis Franchimontis comes Losensis Hornensis. Dit betekent: prinsbisschop van Luik, hertog van Bouillon, markies van Franchimont, graaf van Loon en Horne.

   

Wapens van Loon, Franchimont, Horne en Bouillon

Slagplaats: Luik

Jozef Clemens van Beieren

Referentie

Lit: de Chestret 666 – Dengis 1140

Gedetermineerd door Eric Aerts

Duit Holland 170?

Gevonden door Luc Van der Linden

 

Materiaal: koper

Diameter: 21 mm

Gewicht: 1,95gr

Voorzijde:  .. daaronder HOL LAN DIA. in drie regels en het jaartal.

Keerzijde: Een leeuw naar links in een gesloten Hollandse tuin. De leeuw heeft met zijn klauwen een speer vast met op de punt de zogenaamde vrijheidshoed.

Muntmeester: Mattheus Sonnemans 1678 – 1715

Muntteken: roos

 

Referentie

Lit: V.57.6 – PW 2007

Gedetermineerd door Eric Aerts

Schelling van 24 oorden 1752

Gevonden door Koen Mol

 

Materiaal: zilver

Diameter: 24 mm

Gewicht: 3,8 gram

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met geheven zwaard, steunend op een wapenschild. Tekst: MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R. voluit:  Maria Theresia Dei Gratia Rex Imperium Hungaria Bohemia Rex, wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie Gods Keizerin van Hongarije en Bohemen

Keerzijde: Gekroond wapenschild. Tekst: ARCH.AUS.DUX. 1752 BURG.BRAB.C.FL. voluit:  Archidux Austria dux Burgundie Brabant Comes Flandriæ, wat wil zeggen:  Aartshertogin van Oostenrijk, hertogin van Bourgondië en Brabant, Gravin van Vlaanderen.

Slagplaats: Antwerpen

Muntteken: handje

Maria Theresia van Oostenrijk

Lit: De Mey 73; Vanhoudt J 19.

Gedetermineerd door Paul Callewaert

Dubbele schelling 1753

Gevonden door Sammy Fraeyman

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 29  mm

Gewicht:  7 gram

Voorzijde: Klimmende leeuw naar links met geheven zwaard, steunend op wapenschild. Tekst: MAR.TH.D:G.R.JMP.G.HUN.BOH.R wat wil zeggen: Maria Theresia bij gratie gods Keizerin van Hongarije en Bohemen.

Keerzijde: Boergondisch kruis met in het midden een gekroond wapenschild, jaartal 1753. Tekst: ARGH.AUS. DUX BURG.BRAB.C.FL. wat wil zeggen: Aartshertog(in) van Oostenrijk hertog(in) van Bourgondië en Brabant Gravin van Vlaanderen.

Graveur: Jacques Roëttiers.

Slagplaats: Antwerpen ( handje )

Slagaantal: 894.468

Maria Theresia van Oostenrijk

Referentie

Lit: Vh J18

Gedetermineerd door rimidi

Petit Louis d’argent 1720

Gevonden door Robin Verbeek

 

Materiaal: zilver 917 / 1000

Diameter: 27 mm

Gewicht: 8,158 gr

Voorzijde:  Gelauwerde buste van Lodewijk XV met harnas en mantel. Tekst: LUD.XV.D.G.FR.ET.NAV.REX  1720. Wat wil zeggen: Lodewijk XV, bij de gratie Gods, Koning van Frankrijk en Navarre

Keerzijde: Kruis gevormd door telkens 2 aan elkaar gespiegelde letters ” L “, gekroond en legende doorkruisend. In de kantons telkens een lelie. Tekst: IMP.CHRS.REGN.VINC. Wat wil zeggen: Christus overheerst en wint ??

Muntmeester: Laurent Barost ( alias Barotte ) zzz2

Slagaantal: 187.921

Slagplaats: Metz ( AA )

voorbeeld Parijs ( A ) LOUIS XV DIT LE BIEN AIMÉ Petit louis d argent 1720 Paris TTB+/TTB

 

Lodewijk XV van Frankrijk

Het verhaal van John Law

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts