Nederland: 1 cent 1828 B

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper

Diameter ( uitgifte ): 22 mm

Gewicht ( uitgifte ): 3,845 gr

Voorzijde: Gekroonde letter W tussen het jaartal 18 / 28

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen 1 en de letter C.

Muntteken: B ( Brussel )

Muntmeesterteken: brandende fakkel ( Y.D.C Suermondt 1818 – 1838 )

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 8.907.671

Willem I der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Marco Sanders

Advertenties

Kruisje 18e – 19e eeuw

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 30 mm / 20 mm

Gewicht: 4 gr

Kruisje waarop het Lam Gods met de boekrol met de 7 zegels is afgebeeld. Op de andere kant een monstrans met de H.Hostie. Op de uiteinden van de staken van het kruis zijn vleugeltjes met kleine hoofdjes afgebeeld (engeltjes?). Een bijzonder kruisje dat mogelijk in het begin van de 16e eeuw in Rome is vervaardigd.

Gedetermineerd door Grot Marmot en John Kuipers

Knoop van regiment der mariniers onder Napoleon: 1810 – 1814

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

brynckminator

Materiaal: koperlegering

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Twee gekruiste kanonnen over een anker. Tekst: EQUIPAGE DE HAUTEBORD N° / 63

brynckminator1

Referentie

Lit: Le Bouton Uniforme Francais p 275

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator

Rekenpenning Neurenberg, Karl Philipp zu Schwarzenberg, anoniem, ca. 1813 – 1815

Gevonden door Hans Bostelaar

 

Materiaal: koperlegering

Diameter: 18 mm

Gewicht: – 1 gr

Voorzijde: Buste van de Oostenrijkse veldmaarschalk Karl Philipp fürst zu Schwarzenberg in uniform naar links. Tekst: SCHWARZ ENBERG

Keerzijde: Triomfboog met daarop twee paarden. Tekst: RECHE: PFENNING

Opmerking: Er zijn verschillende varianten van deze speelpenning. Deze is ongesigneerd, maar en zijn er gesigneerd met L van de firma Lauer of Johann Jakob Lauer.

Karl Philipp zu Schwarzenberg

Lit: Mitchiner Volume I, blz. 559, No.2001a

Gedetermineerd door Jan Ooms en Freek Groenendijk

Pijpenkop DE BEVERE KORTRYK: begin 1800 tot vlak na WO II

Gevonden door Pierre Mannaert

Materiaal: rode pijpaarde

Hoogte: 40mm

Ketelopening: 19mm

Gewicht: 21 gram

De firma DE BEVERE in Kortrijk was van begin 1800 tot vlak na WO II actief.
Een beroemde telg uit de familie Maurice De Bevere, die onder de naam MORRIS het stripmakersvak in gegaan is en o.a wereldberoemd is geworden met de stripverhalen van Lucky Luke.

Referentie

Gedetermineerd door Pierre Mannaert

Heilighangertje: Wonderdadige medaille 19e eeuw. Vachette type II

Gevonden door Pierre Mannaert

Materiaal: koper

Hoogte: 26,80 mm ( zonder oogje 22,50 mm )

Gewicht: ?

Voorzijde: Centraal op een halve wereldbol staat Maria met aureool, gestrekte armen naar beneden met open handen waaruit stralenbundels komen, trappend op een slang. Tekst: O MARIA ONBEVLEKT ONTFANGEN BID VOOR ONS DIE TOT U ONZE LOEVLUCHT NEMEN.  Onderaan het jaartal 1830 ( het jaar van de verschijning ). In de tekst op de medaille staan twee fouten OntFangen met F en Loevlucht met L. Dit is niet zo verwonderlijk…medailles met Nederlandse tekst, bij onze zuiderburen vervaardigd staan vaak vol met fouten ( zie o.a medailles van Scherpenheuvel, Oostakker enz. )

Afbeeldingsresultaat voor O.L.V van de wonderdadige medaille

Keerzijde: Een Latijns kruis dat op een lange balk rust, waaraan een grote letter M hangt. Onder de M twee vlammende harten waarvan het rechter doorboord wordt met een zwaard en het linker met een doornenkroon omgeven. Boven de hartjes 2 horizontale lijntjes. Dit alles omgeven door twaalf 5-puntige sterren. Onderaan de signatuur VACHETTE

Ontwerper: Vachette

Info: Deze die een naam of een meesterstempel dragen, dagtekenen
waarschijnlijk van nà 1844, toen het in Frankrijk verplicht werd de produktie te merken.

Lit: jaarboek EGMP 1983

Referentie

Gedetermineerd op facebook

 

Nederland: 10 cent 1848

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: zilver 640 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1,4 gr

Voorzijde: Borstbeeld naar links, op halsafsnede diepliggend: SCHOUBERG. Tekst: WILLEM II KONING DER NED. G.H.V.L.

Keerzijde: Binnen twee samengebonden eikentakken in drie regels 10 CENTS 1848.

Ontwerper: Johannes Petrus Schouberg

Muntteken: Mercuriusstaf

Muntmeesterteken: zwaard ( H.A. van de Wall Bake 1846 – 1874 )

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 6.859.006

Willem II

Referentie