Gesp: type D- vorm 19e eeuw – 20ste eeuw, voor paardentuigage

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 40 mm / 38 mm

Gewicht: 18 gr

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

 

Advertenties

Gesp: type enkelvoudige D-vormige, periode ? Einde 19e eeuw – eerste helft 20ste eeuw

Gevonden door Bruno Tielemans

 

Materiaal: koperlegering

Afmetingen: 36 mm / 29 mm

Gewicht: 5 gr

Het frame is opengewerkt met floraal decor, de angel is bewaard.

Lit: Alan And Gillian Meredith, 2008, Buckles

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

Frankrijk: 10 cent 1808

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

Materiaal: biljoen

Diameter ( uitgifte ): 19 mm

Gewicht ( uitgifte ): 2 gr

Voorzijde: Grote letter N met arcering in de schuine streep, onder een keizerlijke kroon met linten. Dit alles binnen een samengebonden krans van twee lauriertakken met bovenaan een vijfpuntige ster.

Keerzijde: Centraal in vier regels 10 CENT ♦ /  / W / Tiolier. Tekst: EMPEROR NAPOLEON // 1808

Graveur: Pierre-Joseph Tiolier

Muntmeesterteken: Hermesstaf of caduceus ( Louis-Theophile Francois Lepage L’AN 5 – 1817 )

Muntteken: W

Slagplaats: Lille

Slagaantal: 1.575.410

Napoleon Bonaparte

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator en Eric Aerts

België: 1 frank 1886 ( Vl ), type smalle baard

Gevonden door Martijn Aarts

Materiaal: zilver 835 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Hoofd van Leopold II naar links. Tekst: LEOPOLD II KONING – DER BELGEN. I. Wiener

Keerzijde: Klein zegel van de Staat met aan beide de waarde 1 / F en onderaan het jaartal 18/36 Tekst: EENDRACHT MAAKT MACHT

Ontwerper:  Leopold Wiener

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 1.026.000

In omloop van 23 – 07 – 1866 tot 01 – 08 – 1932

Leopold II

Referentie

Lit: CBNU LA#BFM-88

Gedetermineerd door Eric Aerts