Kelnerpenning, Gent, Brasserie Centrale, ca 1870-1920

Gevonden door Romain Giberke Vancraeyenest

Materiaal: koper

Diameter: 24,28 mm

Gewicht: 3,7gr

Waarschijnlijk kreeg de kelner bij betaling aan de kassa een penning, bvb eentje van 25(centiem) bij afgifte van 5 frank, een van 50 centiem bij 10 frank etc. Hij ontving dus een percentage van wat hij binnen bracht (en waarschijnlijk ook geen verder loon)

gent4-800

Gedetermineerd door rimidi

Advertenties

België: 20 centimes 1852 ( Fr )

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

 

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 15 mm

Gewicht: 1 gr

Voorzijde: Hoofd van de koning naar links. Onderaan staan de
initialen van de graveur: L.W. Tekst: LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES

Keerzijde: Tussen twee met een lint samengebonden lauriertakken een gekroond schild met naar links klimmende leeuw op een geruite achtergrond. Links en rechts van het
schild de gesplitste waardeaanduiding 20 / Ces. Onderaan 1853. Tekst:  L’ UNION FAIT
LA FORCE

Ontwerper: Leopold Wiener ( L W )

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 300.640

In omloop van 01 – 12 – 1852 tot 20 – 12 – 1860

Leopold I  

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Jeton van de inhuldiging van de spoorlijn Verviers-Aachen 1843

Gevonden door Brynckminator Brynckminator

 

 

Materiaal:  brons

Diameter: 27 mm

Gewicht: 7 gr

Voorzijde:  INAUGURATION DU CHEMIN DE FER DE VERVIERS A AIX-LA-CHAPELLE (rondom langs de rand beginnend links aan de afsnede en eindigend rechts tegen de afsnede) 15 OCTOBRE / 1843 (in de afsnede) getekend in de afsnede langs de rand: HART (l) FECIT (r) Een locomotief 1A1, type Stephenson, gebouwd te Brussel door de firma Renard, afgebeeld met een rookpluim, staand op een brug met een deel van een pijler rechts en links en de trein naar rechts rijdend.

Keerzijde:  L’UNION FAIT LA FORCE (rond de wapenschilden langs de binnenzijde van de lauwerkrans langs de bovenzijde) In een lauwerkans van bloemen en fruit, twee ineengeslagen handen die beide uit een wolk komen boven twee achthoekige wapensc

Opmerking:  er bestaan mogelijkerwijze meer dan 16 varianten!

Referentie

Gedetermineerd door Brynckminator Brynckminator

2 1/2 cent Nederland 1877

Gevonden door Roy Schwillens

 

Materiaal: brons

Diameter: 23,5 mm

Gewicht: 4 gr

Voorzijde: Gekroonde leeuw met zwaard en pijlenbundel. Tekst  KONINKRIJK DER NEDERLAND,  1877 tussen bijl en Mercuriusstaf

Keerzijde: Twee samengebonden oranjetakken. Tekst:  2½ CENT

Muntmeesterteken: bijl ( T.H. Taddel 1875 – 1887 )

Muntteken: Mercuriusstaf ( Utrecht )

Slagaantal: 4.000.000

Willem III der Nederlanden

Referentie

Referentie

Referentie

Er is ook een proefslag bekend met een gladde rand i.p.v. kartelrand.

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Belgische Leopold I 1 Franc 1840

Gevonden door Eddy Bolder

 

Materiaal: zilver 900 / 1000

Diameter: 23 mm

Gewicht: 5 gr

Gelauwerd hoofd naar links

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van de koning naar links. In de halsafsnede
staat de graveursnaam op twee lijnen. Tekst: LEOPOLD PREMIER ROI DES BELGES

Keerzijde: Binnen een eikenkrans staan op vier lijnen: 1 / FRANC / het jaartal / *

Ontwerper: Joseph-Pierre Braemt

Slagaantal: 261.041

In omloop van 05-06-1832 tot 07-03-1867

Leopold I 

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Cinq centimes Napoleon III 1862 ( K )

Gevonden door Pierre Hachin

 

Materiaal: brons

Diameter: 25 mm

Gewicht: 5 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd Napoleon naar links. Tekst: NAPOLEON III EMPEREUR
BARRE 1862

Keerzijde: Keizerlijke adelaar. Tekst: EMPIRE FRANÇAIS * CINQ CENTIMES * K

Ontwerper: Désiré-Albert  Barre, Jean Jacques Barre

Muntmeesterteken: anchor Engraver Markanker ( Albert – Desiré Barre 1855 – 1879 )

Muntplaats: K = Bordeaux

Slagaantal: 7.065.340

Napoleon III

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts