Romeinse sleutel: 1ste – 4e eeuw

Gevonden door Edd Huygens

edd

Materiaal: ?

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Gedetermineerd door Edd Huygens

Advertenties

Denarius Domitianus 95 n.Chr.

Gevonden door Eddy Huygens

 

 

Materiaal: zilver

Diameter: 18,87 mm

Gewicht: 2,7 gr

Voorzijde: Hoofd van Domitianus met lauwerkrans naar rechts. Tekst:  IMP CAES DOMIT AVG GERM P M TR P XIIII

Keerzijde: Minerva staande naar rechts met speer in de rechterhand en schild in de linkerhand. Tekst:  IMP XXII COS XVII CENS P P P

Minerva

MINERVA:  ze was de godin van oorlog, de wijsheid en de schepen.

Slagplaats: Rome

Domitianus

Ric 770.

Gedetermineerd door Edd Huygens

 

“Görlitzer Shekel”: Joodse penning

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: tin

Diameter: 31 mm

Gewicht: 7,95 gr

De afbeelding toont een zgn. GÖRLITZER SHEKEL., een naïeve nabootsing van een Shekel geslagen tijdens de Joodse opstand in 67 n. Chr.
De GÖRLITZER SHEKEL zijn een soort pelgrimsmedailles/muntinsignes die als aandenken aan een bezoek aan het heilige graf te GÖRLITZ werden gekocht.
De voorzijde toont een rokende beker/kelk.
Op de keerzijde is een Aronsroede afgebeeld.
Het woord SHEKEL of SJEKEL verwijst naar de sikkel als gewicht van ongeveer 16,37 gram.
Het woord SHEKEL komt van het Hebreeuwse woord S(A)Q(A)L dat wegen en tellen betekent.
De munt sikkel (shekel):
De sikkel (shekel) was een Joodse zilveren munt ter waarde van 4 drachmen (daglonen) of denarie .
Ze was dus aan koopkracht gelijk aan de tetradrachme en de stater.
Judas heeft dertig van deze sikkels gekregen voor het verraden van Jezus, (Matt.27:3). -120 daglonen dus, een kwart jaarloon.

In het OT van de Statenvertaling wordt Sikkel vertaald met “zilverling.
In Mattheus 27:3 wordt Sikkel vertaald met “penning”.
In de NV wordt Sikkel vertaald met “zilverstuk” meestal bedoeld met wat in de Statenvertaling “zilverling” heet.

mike2-800

Gedetermineerd door Paul Callewaert op BVW