Heilighangertje: Aartsbroederschap van de Heilige Familie 20ste eeuw

Gevonden door Tom Daerden

Materiaal: aluminium

Diameter: ca 30 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: In het midden een boogvormig portiek met de heilige familie: links staat Jozef in een tuniek met een lelietak in zijn linkerhand. Rechts staat Maria en in het midden, op een verhoog, het Jezuskind terwijl hij de aardbol met bovenaan een kruisje in zijn rechterhand vasthoudt. Er boven staat een neerdalende vogel met stralen. Links en rechts buiten het gebouw staan planten en onderaan staat een gelijkzijdige driehoek met stralen als symbool van de heilige Drievuldigheid.

Keerzijde: Bovenaan een kruisje. Tekst: AARTSBROEDERSCHAP VAN DE HEILIGE FAMILIE. Doornkroon in het midden met religieuze symbolen: : een kelk, een hamer, 4 spijkers, een lans en spons, een doek met gelaat, een kruis, een hart met 7 zwaarden en een ladder. Centraal de tekst: JESUS MARIA JOSEF WIJ ALLEN NEMEN TOT U ONZE TOEVLUCHT

Referentie

Referentie

Gedetermineerd op facebook

Advertenties

Rozenkranskruisje: eind 19e eeuw – begin 20ste eeuw

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: koper met houtinleg aan beide zijden

Afmetingen: 55 mm / 27 mm

Gewicht: 6 gr

Gedetermineerd door Grot Marmot

 

Guano loodje: 19e eeuw – 20ste eeuw

Gevonden door Dries Kustermans

Materiaal: lood

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Hoorn des Overvloeds. Tekst: DEPOSÉ

Keerzijde: ANGLO-CONTINENTAL / VORM / OHLENDORFF / SCHE / GUANO.WERKE

Een Duitse variant van de Anglo Continental Guano-zakafdichtingen.
AngloContinental, oorspronkelijk Ohlendorff & Co., werd opgericht in 1873 en bleef een Duits bedrijf tot de Eerste Wereldoorlog, toen het werd hersteld onder Britse controle. Het werd in 1937 overgenomen door Fisons Ltd. en gesloten in 1946.

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

Nederland: 10 gulden 1911

Gevonden door Patrick De Crom

Materiaal: goud 900 / 1000

Diameter ( uitgifte ): 22,5 mm

Gewicht ( uitgifte ): 6,72 gr

Voorzijde: Borstbeeld met hermelijnen mantel naar rechts. Tekst: KONINGIN WILHELMINA • GOD ZIJ MET ONS

Keerzijde: Gekroond Nederlands wapen tussen 10 / G. Tekst: KONINGRIJK DER NEDERLANDEN 1911

Muntmeesterteken: zeepaard ( C. Hoitsema 1909 – 1933 )

Muntteken: Mercuriusstaf

Slagplaats: Utrecht

Slagaantal: 774.544

Wilhelmina der Nederlanden

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

 

Fragment corpus: Jansenistisch kruis: 19e eeuw – 20ste eeuw

Gevonden door Jelle VdVeire

 jelle jelle1

Materiaal: koperlegering

Hoogte: 7,5 mm

Gewicht: 10 gr

Een jansenistisch kruis of jansenistenkruis is een kruis waarbij de armen van Christus sterk verticaal naar omhoog opgeheven zijn. De armen zijn zo veel mogelijk van de aarde afgewend om het klein getal der uitverkorenen te zinnebeelden en omdat volgens het jansenisme Christus niet voor alle mensen is gestorven.

Referentie

Gedetermineerd door Grot Marmot

 

België: 25 centimes 1909 ( Fr ), type Michaux

Gevonden door Bruno Tielemans

Materiaal: koper / nikkel

Diameter ( uitgifte ): 26 mm

Gewicht ( uitgifte ): 6,5 gr

Voorzijde:  Gekroond initiaal van de vorst. 1909. Tekst: ROYAUME DE / BELGIQUE

Keerzijde: Lauriertak met daarnaast de waarde 25 CEN

Graveur: Alphonse Michaux

Slagplaats: Brussel

Slagaantal: 1.998.086

In omloop van 03 – 02 – 1908 tot ?

Leopold II van Belgie

Referentie

Gedetermineerd door Bruno Tielemans