Gesp met gespplaat: type enkelvoudige lus, rechthoekig 7e eeuw – 8ste eeuw

Gevonden door Tom Maertens

tom m1

tom m1.1

Materiaal: brons

Afmetingen: 35 mm / 90 mm

Gewicht: 42 gr

De gesp heeft een geprofileerd frame met twee scharnierpunten voor bevestiging aan de gespplaat. De gespplaat is nog verder na te zien.

Gedetermineerd door Jean Pierre Parent

 

Karolingische schijffibula met Orant: 750 – 850

Gevonden door Andre van Erkom

Materiaal: brons

Diameter:?

Gewicht: ?

Wordt beschreven als Grubenemail ( kuilenemail ), de schijffibula wordt gegoten met holle uitsparingen waarin glaspasta of email wordt gelegd en vervolgens gesmolten.

Orantehouding

Lit: Fibulae uit de Lage Landen

Gedetermieerd door Pascal Smeets

 

Bulla: Paus Hadrianus I / Adrianus I 772 – 795

Gevonden door Marco Fasulo

Materiaal: lood

Diameter: 32 mm

Gewicht: 39,80 gr

Voorzijde: Binnen een gladde boord een bladkrans naar links draaiende. In drie regels. HA / dRIA / NS I ( De letters N en S staan samengevoegd ), voluit: Hadrians, Wat wil zeggen: Hadrianus I/Adrianus I

Keerzijde: Binnen een gladde boord een bladkrans, naar links draaiende. In vier regels: ✠ / PA / PAЄ / ✠ Voluit: Papæ, wat wil zeggen: Kerkvader/Paus.

bulla

Opvallend is de andere plaatsing van de “d”. Dit betekent dat er (minstens) twee matrijzen voor bullae van dezelfde paus hebben bestaan. Is de ene van latere datum? Of zijn er toch twee tegelijkertijd gebruikt?

Referentie

Lit: JM de Francisco Olmos, El Sello de Plomo en la Cancilleria pontifica. Origen y evolución, p. 206

Gedetermineerd door Kris Didden Paul Callewaert

Denarius: monogram type ca. 793 – 814

Gevonden door Pieter Lakiere

Muntheer: Karel de Grote ( 768 – 814 ), koning der Franken, 768 – 814 vanaf 800 tevens keizer van het Roomse Rijk.

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: ca. 1 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels : + CARLVS REX FR; Karel koning der Franken.

Keerzijde: Karolus monogram in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels beginnende op ca. 1 uur: + METVLLO; Melle, muntplaats in Frankrijk.

Datum: z.j. ca. 793 – 814

Slagplaats: Melle in de voormalige provincie Poitou, Frankrijk.

Karel de Grote

Lit: Caron II, pag 128, n° 1; S Coupland, Koninklijk Nederlands Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 102 (2015) pag 61-96

Gedetermineerd door rimidi

Sceatta: Wodan (Odin)/monster type, BMC series X ca. 720 – 820

Gevonden door Peter Peeters

Muntheer: –

Materiaal: zilver ( laagwaardig? )

Diameter: 11 mm

Gewicht: 0,75 gr

Voorzijde: Wodan kop, frontaal, met parel op voorhoofd en baard en aan weerszijden een kruis binnen een parelrand. Tekst: Anepigrafisch.

Keerzijde: Stilistisch monster naar links het hoofd omgewend binnen parelrand. Tekst: Anepigrafisch.

Datum: z.j. ca. 720 – 820

Slagplaats: Ribe, Zuid Jutland, Denemarken.

peter1.3 peter1.4

Lit: Claus Feveile. (2008). Series X and coin circulation in Ribe. Studies in Early Medieval Coinage, vol 1, 53-67; zie ook W Op den Velde, Jaarboek 88, 2001, KNGMP, p. 68.

Gedetermineerd door rimidi

Denarius: 768 – 814 / 840 – 877

Gevonden door Minte Metaaldetector

Muntheer: Karel de Grote ( 768 – 814 ) of Karel II de Kale ( 840 – 877 )

Materiaal: zilver

Diameter: 20 mm

Gewicht: 1,54 gr

Voorzijde: Kort gevoet kruis in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels: + CAROLVS REX FR, Karel koning der Franken.

Keerzijde: Karolus monogram in het veld. Tekst tussen twee parelcirkels beginnende op ca 1 uur: + METVLLO

Datum: z.j. 768 – 814 / 840 – 877

Slagplaats: Melle in de voormalige provincie Poitou, Frankrijk.

Karel de Grote

Karel de Kale

Lit: Caron II, pag 128, n° 1; S Coupland, Koninklijk Nederlands Jaarboek voor Munt- en Penningkunde 102 (2015) pag 61-96

Gedetermineerd door rimidi