Kelt van de Suessionen: type ” cricirv ” 1ste eeuw v.Chr.

Gevonden door Friso Langen

Materiaal:

Diameter: 18 mm – 14 mm

Gewicht: 2,27 gr

Voorzijde: Hoofd naar links

Keerzijde: Pegasus met hieronder CRICIRV

Opmerking: Pegasus: een mythologisch dier welke opgenomen werd in de Keltische cultuur door contact met de mediterrane volkeren. ” CRICIRV ”  zou een leider kunnen zijn geweest van de Suessionen, aldus S. Scheers.

friso1.2-800

Suessiones

Referentie

Lit: Latour 7951

Gedetermineerd door George Aper

Republikeinse denarius: T. Didius 113 – 112 v.Chr.

Gevonden door Tim Snyers

Materiaal: zilver

Diameter: ca. 20 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: Gehelmd hoofd van Roma naar rechts, achter de nek in monogram ROMA, onderaan ∗

Keerzijde: Twee vechtende gladiatoren; links bewapend met rond schild en zwaard, zwaaiend met een zweep; rechts bewapend met een ovaal schild, een zwaard en een staaf, achteruit vallend. In de afsnede: T·DEIDI

Slagplaats: Rome

tim1.2-800

Referentie

Referentie

Lit: Sydenham 550. RBW 1134. Crawford 294/1.

Gedetermineerd door Andre van Erkom

AE As: Augustus 15 – 10 v.Chr.

Gevonden door Anuschka Kopetski

Materiaal: brons

Diameter: 25 mm

Gewicht: 7 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: CAESAR PONT MAX

Keerzijde: Altaar van Lyon met links en rechts een Victoria op een sokkel. Tekst in afsnede: ROM ET AVG

anuschka-800

Altaar van Lyon: De Corono civica (burgerkroon) geflankeerd door twee naakte mannelijke figuren. Boven op het altaar twee victoria’s.

Slagplaats: Lugdunum = Lyon

Opmerking: Het altaar van Rome en Augustus in Lyon werd door Drusus opgericht ten tijde van de Gallische opstanden in 12 voor christus. Het heiligdom waar het altaar stond, diende als een verzamelplaats voor de vertegenwoordigers van de TRES GALLIAE ( de 3 provincies van Gallië zoals door Caesar verdeeld ). Op de plek werden officieren en de hogepriester benoemd. De functie van Hogepriester was de hoogste titel die je in Gallië kon krijgen.

anuschka1.3

Augustus

Referentie

Referentie

Lit: RIC 230; Cohen 240, BMC 550

Gedetermineerd door Balten De Temmerman en Andre van Erkom

Volledig gepolijste vuursteen bijl: 4000 – 2000 v.Chr

Gevonden door Klaas Boneschansker

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Materiaal: steen

Lengte: 190 mm

Gewicht: 400 gr

Het gaat hier om een volledig gepolijste vuursteen bijl, dus deze is ten vroegste te dateren vanaf het midden neolithicum, circa 4200 v Chr. ( Vanaf Michelsbergcultuur ), en kunnen zeker doorlopen tot einde van het laat neolithicum, 2000 v Chr of mogelijk nog vroege bronstijd.

Gedetermineerd door Tom Verschueren

Republikeinse AR denarius: Octavianus ca. 28 v.Chr.

Gevonden door Gj Bras

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van Apollo van Actium naar rechts.

Keerzijde: Octavianus gesluierd en in priesterlijke gewaden, ploegend met twee ossen naar rechts. Tekst in de afsnede:  IMP CAESAR

bras

Augustus

Lit: RIC 272; RSC 124; BMC 638

Gedetermineerd door Balten De Temmerman