AE As: Augustus 15 – 10 v.Chr.

Gevonden door Anuschka Kopetski

Materiaal: brons

Diameter: 25 mm

Gewicht: 7 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: CAESAR PONT MAX

Keerzijde: Altaar van Lyon met links en rechts een Victoria op een sokkel. Tekst in afsnede: ROM ET AVG

anuschka-800

Altaar van Lyon: De Corono civica (burgerkroon) geflankeerd door twee naakte mannelijke figuren. Boven op het altaar twee victoria’s.

Slagplaats: Lugdunum = Lyon

Opmerking: Het altaar van Rome en Augustus in Lyon werd door Drusus opgericht ten tijde van de Gallische opstanden in 12 voor christus. Het heiligdom waar het altaar stond, diende als een verzamelplaats voor de vertegenwoordigers van de TRES GALLIAE ( de 3 provincies van Gallië zoals door Caesar verdeeld ). Op de plek werden officieren en de hogepriester benoemd. De functie van Hogepriester was de hoogste titel die je in Gallië kon krijgen.

anuschka1.3

Augustus

Referentie

Referentie

Lit: RIC 230; Cohen 240, BMC 550

Gedetermineerd door Balten De Temmerman en Andre van Erkom

Advertenties

Volledig gepolijste vuursteen bijl: 4000 – 2000 v.Chr

Gevonden door Klaas Boneschansker

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Materiaal: steen

Lengte: 190 mm

Gewicht: 400 gr

Het gaat hier om een volledig gepolijste vuursteen bijl, dus deze is ten vroegste te dateren vanaf het midden neolithicum, circa 4200 v Chr. ( Vanaf Michelsbergcultuur ), en kunnen zeker doorlopen tot einde van het laat neolithicum, 2000 v Chr of mogelijk nog vroege bronstijd.

Gedetermineerd door Tom Verschueren

Republikeinse AR denarius: Octavianus ca. 28 v.Chr.

Gevonden door Gj Bras

Materiaal: zilver

Diameter: 18 mm

Gewicht: 3 gr

Voorzijde: Gelauwerd hoofd van Apollo van Actium naar rechts.

Keerzijde: Octavianus gesluierd en in priesterlijke gewaden, ploegend met twee ossen naar rechts. Tekst in de afsnede:  IMP CAESAR

bras

Augustus

Lit: RIC 272; RSC 124; BMC 638

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Eenzijdige kwart stater

Gevonden door George Aper

Materiaal: goud

Diameter: 11 mm

Gewicht: ?

Deze zijn eenzijdig geslagen ( uniface ) waardoor de ” bateau ” zijde leeg is gebleven. Wat hier wel afgebeeld is, is de boom welke ( zoals het verhaal gaat ) afgebeeld is alsof het op de oever van een rivier staat ( de Somme ), de centrale cirkel boven de boom zou dan ook de zon kunnen voorstellen. Maar dit is een theorie.

george1.2-800

Lit: Delestrée (S/R) “au bateau” serie 41-a, “à l’arbre” figuur DT.252/253.

Gedetermineerd door George Aper

Zilveren Kelt: Imitatie Massalia

Gevonden door Kristof Bruyndonckx

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm

Gewicht: 0,5 gr

Volgens S.Scheers zouden deze wat slordig geslagen exemplaren waarschijnlijk imitaties zijn. De oorsprong ligt in de Rhône vallei. Hoe ze dan op die plaats terecht zijn gekomen blijft gokken. In dit geval lijkt handel het meest aannemelijk.

kristof b-800

Massalia

Gedetermineerd door George Aper