Denarius ‘ fourrée ‘: Augustus 2 v.Chr – 13 n.Chr.

Gevonden door Mike Creemers

Materiaal: geplateerd

Diameter: ?

Gewicht: ?

Voorzijde: Gelauwerd hoofd naar rechts. Tekst: CAESAR AVGVSTVS DIVI F PATER PATRIAE

Keerzijde: Gaius & Lucius staande ​​naar voor, elk met een hand rustend op een rond schild, beiden met speer. Boven in het veld een lituus rechts en simpulum links. Tekst: AVGVSTI F COS DESIG PRINC IVVENT, C L CAESARES

Slagplaats: Lugdunum ( Lyon )

Augustus

Fourrée

Lit: basismunt RIC 207

Gedetermineerd op facebook

 

Republikeinse denarius: Lucius Caesius 112 – 111 v.Chr.

Gevonden door Sammy Fraeyman

Materiaal: zilver

Diameter: ca. 20 mm

Gewicht: ?

Voorzijde: ROMA monogram achter het hoofd van Vejovis naar links gericht, van achteren gezien, een bliksemschicht werpend

Keerzijde: Twee Laren ( Romeinse Godheden ) zittend naar rechts met een hond tussen hen beiden. Bovenaan in het veld het hoofd van Vulcan naar links. Rechts in het veld ER monogram. Links in het veld LA monogram. In de afsnede L·CAESI

Slagplaats: Rome

sammy1

Lit: Caesia 1; Crawford 298/1; Sydenham 564; Sear 175.

Gedetermineerd door Balten De Temmerman

Republikeinse quinarius: Octavia, vrouw van Marcus Antonius 39 v.Chr.

Gevonden door ?

Materiaal: zilver

Diameter: 10 mm – 11 mm

Gewicht: 1,40 gr

Voorzijde: Gesluierd hoofd van Concordia naar rechts. Tekst: R . P . C-III . VIR .

Keerzijde: Schuddende handen met rechtopstaande caduceus met speerpuntbasis. Tekst: M . ANTON-C . CAESAR

Referentie

Lit: Cohen 67, Syd1195, Cr529/4b.

Gedetermineerd door rimidi

Afgewerkte, gepolijste bijl: Neolithicum

Gevonden door Piotr Den Bergh

piotr1.1

piotr1

piotr1.2

Materiaal: vuursteen

Afmetingen: 40 mm / 90 mm

Gewicht: ?

De dieper liggende gedeelten in het bijloppervlak zijn ofwel restanten van de vuursteenbewerking (waar men besliste om niet zo ver te polijsten tot alle oneffenheden verdwenen, dat gebeurde regelmatig) ofwel schade door gebruik. Waar de vuursteen grijzer kleurt, heb je te maken met recente ploegschade. Deze bijlen werden geschacht in bot of hout, de kans is reëel dat deze rechtstreeks in hout werd gevat, en dat de schade/verbrijzeling aan de zijkant naar het smallere uiteinde toe, daarvan komt, doordat bij elke slag er wat wrijving kwam tussen je bijl en de schacht. De bijlsnede vertoont een breuk aan de hoek, maar dat zag je zelf ook wel. Die rondingen in deze vuursteen zijn wellicht oude versteende kreeftgangen, wat veelvoorkomend is bij silex.

Gedetermineerd door Bart Archeohart