Steunpenning: uitgegeven ten bate van het Algemeen Nationaal Steuncomité

Gevonden door Marco Sanders

Materiaal: brons

Afmetingen ( uitgifte ): h 42 mm (met draagoog en draagring) × h 35 mm (met draagoog) × d 29 cm (zonder draagoog en draagring)

Gewicht ( uitgifte ): 12,49 gr

Bronzen penning aan draagoog en draagring van het algemeen steuncomite 1914, bedoeld voor schoolkinderen.

Voorzijde: gekroonde leeuw met getrokken zwaard en pijlenbundel in door golven bedreigde Nederlandse tuin binnen. Tekst: JE MAINTIENDRAI

Keerzijde: Bourgondisch vuurijzer, daarachter palmtak, links en rechts vruchtdragende oranjetakken. Tekst: STEUN – / – PENNING / 1914

Ontwerper:  Johannes Cornelis Wienecke

Productieplaats: Utrecht

Datering: 1915

Je Maintiendrai is een Latijnse wapenspreuk dat vertaald kan worden met “Ik zal handhaven”. Je Maintiendrai wordt sinds 1815 gehanteerd als spreuk op de voorkant van het paspoort. Daarnaast is deze spreuk ook te lezen op verschillende militaire emblemen en wapenschilden te lezen. Het is dus een leus die op veel verschillende manieren wordt toegepast in Nederland. De spreuk heeft ook een rijke historie en komt oorspronkelijk van het huis van Oranje-Nassau. Willem van Oranje heeft de spreuk geërfd samen met het prinsdom van Oranje. De oorspronkelijke spreuk die Willem van Oranje had overerft was Maintiendrai Chalons. Willem van Oranje maakte daar later van: “Je Maintiendrai Nassau”. Weer een tijd daarna werd Nassau weggelaten en bleef de spreuk “Je Maintiendrai” over. Binnen de landmacht wordt deze spreuk ook wel veranderd in: “ik zal zandgraven”.

Referentie

Referentie

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts

Insigne: Tyneside Scottish Regiment

Gevonden door Wendy Wannes

wannes5

Materiaal: koper

Afmetingen: ?

Gewicht: ?

Afbeeldingsresultaat voor Tyneside Scottish

Het Tyneside Scottish is ontstaan in 1914 als onderdeel van Kitchener’s Army. Het is een eretitel voor een aantal Britse legereenheden. De Regimenten die de titel hebben zijn Northumberland Fusiliers , Durham Light Infantry , Black Watch en Royal Artillery.

Referentie

Gedetermineerd door Wendy Wannes

Frans oorlogskruis: ‘ Croix de Guerre ‘

Gevonden door Niels Belmans

Materiaal: brons

Afmetingen: 37/37 mm

Gewicht: ?

Tussen de vier armen, 2 zwaarden met de punt naar boven.

Voorzijde: In een rond medaillon de Marianne getooid met een gelauwerde Jacobijnenmuts. Tekst: REPUBLIQUE FRANCAISE

Keerzijde: 1914-1918

Gravure van A. Bartholomé

De commandant Driant gemobiliseerde afgevaardigde stelt op 04 februari 1915 voor om een orde te stichten die de militaire waarden met uitzondering van de anciënniteit beloont met de naam “Croix de Guerre”.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen en op 08 april 1915 wordt het oorlogskruis gesticht met terugwerkende kracht tot het begin van de vijandelijkheden. Dit kruis wordt verleend voor individuele citaties op de dagorders van de legers te land en ter zee, de legerkorpsen, de divisies, brigades en regimenten.

Afbeeldingsresultaat voor croix de guerre

Op de eerste kruisen van 1915 staan de jaartallen 1914-1915, daar de oorlog zich verder zette bestaan er kruisen met de jaartallen 1914-1916, 1914-1917 en ten slotte 1914-1918.

Een groen lint met een breedte van 37mm met 5 rode strepen en een rode boordkant van 1mm
Het lint heeft de karakteristieken van de Medaille de Sint Helene, zoals gewenst door M. Barrès, kleinzoon van een officier van de Grand Armée.

Attributen
Een bronzen ster voor een citatie op het dagorde van een brigade of regiment.
Een zilveren ster voor een citatie op het dagorde van de divisie
Een vergulde ster voor een citatie op het dagorde van het legerkorps.
Een bronzen palm in de vorm van een lauriertak voor een citatie op het dagorde van het leger.
Een zilveren palm in de vorm van een lauriertak vervangt vijf bronzen palmen.

Afbeeldingsresultaat voor croix de guerre

Het oorlogskruis 1914-1918 werd uitgereikt aan:
– aan militairen, Franse en buitenlanders die een individuele citatie ontvangen hebben voor een oorlogsfeit;
– aan burgers en aan leden van het verzet die een citatie ontvangen hebben ;
– Tezelfdertijd voor een uitreiking van een Légion d’honneur of Médaille Militaire, aan militairen of burgers die opgenomen werden in het Officieel Journaal;
– Collectief aan eenheden, schepen en escadrilles;
– Aan steden en martelaarsteden die vernietigd of gebombardeerd werden door de vijand. (2952 steden hebben het oorlogskruis 1914-1918 ontvangen. In dit geval werd het kruis altijd met palm uitgereikt.)

In geval van overlijden van betrokkene kan op aanvraag het kruis verleend worden in de volgende volgorde: aan de oudste zoon of dochter, de weduwe, de vader of moeder, de oudste broer of zuster.

De laatste uitreiking van het oorlogskruis 1914-1918 was op 18 oktober 1921.
In het totaal werden er 2 065 000 Croix de Guerre 1914-1918 uitgereikt.

Het oorlogskruis kan ingetrokken worden in geval van veroordeling tot een effectieve- of een gevangenisstraf met uitstel en in het geval van militaire degradatie.

Referentie

Gedetermineerd door Eric Aerts